A  A+ A+

Powiat lubelski 

lubelski
brak 15.09% 16.56% 18.02% 19.49% 20.96% 22.43% 23.89% 25.36% 26.83% 28.29%
danych 16.55% 18.01% 19.48% 20.95% 22.42% 23.88% 25.35% 26.82% 28.28% 29.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:117 788
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:27 095
Liczba ważnych kart:27 092
Frekwencja wyborcza:23.00%
Liczba głosów ważnych:26 293
% głosów ważnych:97.05%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  913  3.47
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  775  2.95
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  136  0.52
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  2 028  7.71
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  3 126  11.89
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  714  2.72
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  5 737  21.82
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  11 180  42.52
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  862  3.28
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  822  3.13
  Komitety razem 26 293  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Bełżyce 10 890  2 278  2 278  20.92  2 210  97.01
Borzechów 3 216  957  957  29.76  907  94.78
Bychawa 9 777  1 693  1 693  17.32  1 633  96.46
Garbów 7 125  1 742  1 742  24.45  1 684  96.67
Głusk 7 283  1 946  1 946  26.72  1 907  98.00
Jabłonna 6 264  945  945  15.09  920  97.35
Jastków 10 356  2 868  2 868  27.69  2 798  97.56
Konopnica 10 152  2 776  2 776  27.34  2 712  97.69
Krzczonów 3 979  717  717  18.02  691  96.37
Niedrzwica Duża 8 807  2 187  2 186  24.82  2 129  97.39
Niemce 14 241  3 328  3 327  23.36  3 209  96.45
Strzyżewice 6 134  1 356  1 355  22.09  1 328  98.01
Wojciechów 4 797  916  916  19.10  884  96.51
Wólka 8 238  2 030  2 030  24.64  1 974  97.24
Wysokie 3 918  848  848  21.64  818  96.46
Zakrzew 2 611  508  508  19.46  489  96.26
Powiat ogółem 117 788  27 095  27 092  23.00  26 293  97.05