A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat lubelski 

lubelski
brak 0.88% 1.39% 1.90% 2.42% 2.93% 3.44% 3.95% 4.46% 4.98% 5.49%
danych 1.38% 1.89% 2.41% 2.92% 3.43% 3.94% 4.45% 4.97% 5.48% 6%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:117 788
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:27 095
Liczba ważnych kart:27 092
Frekwencja wyborcza:23.00%
Liczba głosów ważnych:26 293
% głosów ważnych:97.05%
Liczba głosów na listy komitetu:822
% 3.13%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bełżyce 10 890  2 278  2 278  2 210  49  2.22
Borzechów 3 216  957  957  907  0.88
Bychawa 9 777  1 693  1 693  1 633  74  4.53
Garbów 7 125  1 742  1 742  1 684  101  6.00
Głusk 7 283  1 946  1 946  1 907  66  3.46
Jabłonna 6 264  945  945  920  21  2.28
Jastków 10 356  2 868  2 868  2 798  63  2.25
Konopnica 10 152  2 776  2 776  2 712  80  2.95
Krzczonów 3 979  717  717  691  21  3.04
Niedrzwica Duża 8 807  2 187  2 186  2 129  86  4.04
Niemce 14 241  3 328  3 327  3 209  115  3.58
Strzyżewice 6 134  1 356  1 355  1 328  41  3.09
Wojciechów 4 797  916  916  884  15  1.70
Wólka 8 238  2 030  2 030  1 974  62  3.14
Wysokie 3 918  848  848  818  10  1.22
Zakrzew 2 611  508  508  489  10  2.04
Ogółem 117 788  27 095  27 092  26 293  822  3.13
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 512 62.29 1.95
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 81 9.85 0.31
PODSTAWKA Karol 43 5.23 0.16
BUJAŁA Adriana Iwona 33 4.01 0.13
ŚWISZCZ Józef Wojciech 9 1.09 0.03
OKOŃ Olga 31 3.77 0.12
WUCZKO Tomasz 9 1.09 0.03
SMOLAK Monika 53 6.45 0.20
PEŁKA Jarosław 11 1.34 0.04
ROWIŃSKI Wojciech 40 4.87 0.15