A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Bełżyce

Bełżyce
brak 0.88% 1.39% 1.90% 2.42% 2.93% 3.44% 3.95% 4.46% 4.98% 5.49%
danych 1.38% 1.89% 2.41% 2.92% 3.43% 3.94% 4.45% 4.97% 5.48% 6%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 890
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 278
Liczba ważnych kart:2 278
Frekwencja wyborcza:20.92%
Liczba głosów ważnych:2 210
% głosów ważnych:97.01%
Liczba głosów na listy komitetu:49
% 2.22%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 15 30.61 0.68
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 3 6.12 0.14
PODSTAWKA Karol 0 0.00 0.00
BUJAŁA Adriana Iwona 22 44.90 1.00
ŚWISZCZ Józef Wojciech 2 4.08 0.09
OKOŃ Olga 1 2.04 0.05
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 1 2.04 0.05
PEŁKA Jarosław 0 0.00 0.00
ROWIŃSKI Wojciech 5 10.20 0.23