A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Jastków

Jastków
brak 0.88% 1.39% 1.90% 2.42% 2.93% 3.44% 3.95% 4.46% 4.98% 5.49%
danych 1.38% 1.89% 2.41% 2.92% 3.43% 3.94% 4.45% 4.97% 5.48% 6%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 356
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 868
Liczba ważnych kart:2 868
Frekwencja wyborcza:27.69%
Liczba głosów ważnych:2 798
% głosów ważnych:97.56%
Liczba głosów na listy komitetu:63
% 2.25%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 43 68.25 1.54
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 7 11.11 0.25
PODSTAWKA Karol 3 4.76 0.11
BUJAŁA Adriana Iwona 1 1.59 0.04
ŚWISZCZ Józef Wojciech 0 0.00 0.00
OKOŃ Olga 1 1.59 0.04
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 4 6.35 0.14
PEŁKA Jarosław 1 1.59 0.04
ROWIŃSKI Wojciech 3 4.76 0.11