A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Jabłonna

Jabłonna
brak 0.88% 1.39% 1.90% 2.42% 2.93% 3.44% 3.95% 4.46% 4.98% 5.49%
danych 1.38% 1.89% 2.41% 2.92% 3.43% 3.94% 4.45% 4.97% 5.48% 6%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 264
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:945
Liczba ważnych kart:945
Frekwencja wyborcza:15.09%
Liczba głosów ważnych:920
% głosów ważnych:97.35%
Liczba głosów na listy komitetu:21
% 2.28%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 16 76.19 1.74
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 2 9.52 0.22
PODSTAWKA Karol 1 4.76 0.11
BUJAŁA Adriana Iwona 0 0.00 0.00
ŚWISZCZ Józef Wojciech 1 4.76 0.11
OKOŃ Olga 0 0.00 0.00
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 0 0.00 0.00
PEŁKA Jarosław 1 4.76 0.11
ROWIŃSKI Wojciech 0 0.00 0.00