A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat lubelski 

lubelski
brak 0.98% 1.27% 1.56% 1.85% 2.14% 2.43% 2.72% 3.01% 3.30% 3.59%
danych 1.26% 1.55% 1.84% 2.13% 2.42% 2.71% 3.00% 3.29% 3.58% 3.88%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:117 788
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:27 095
Liczba ważnych kart:27 092
Frekwencja wyborcza:23.00%
Liczba głosów ważnych:26 293
% głosów ważnych:97.05%
Liczba głosów na listy komitetu:714
% 2.72%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bełżyce 10 890  2 278  2 278  2 210  53  2.40
Borzechów 3 216  957  957  907  12  1.32
Bychawa 9 777  1 693  1 693  1 633  40  2.45
Garbów 7 125  1 742  1 742  1 684  43  2.55
Głusk 7 283  1 946  1 946  1 907  74  3.88
Jabłonna 6 264  945  945  920  28  3.04
Jastków 10 356  2 868  2 868  2 798  88  3.15
Konopnica 10 152  2 776  2 776  2 712  78  2.88
Krzczonów 3 979  717  717  691  12  1.74
Niedrzwica Duża 8 807  2 187  2 186  2 129  51  2.40
Niemce 14 241  3 328  3 327  3 209  113  3.52
Strzyżewice 6 134  1 356  1 355  1 328  33  2.48
Wojciechów 4 797  916  916  884  10  1.13
Wólka 8 238  2 030  2 030  1 974  62  3.14
Wysokie 3 918  848  848  818  0.98
Zakrzew 2 611  508  508  489  1.84
Ogółem 117 788  27 095  27 092  26 293  714  2.72
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STANISŁAWEK Andrzej Józef 457 64.01 1.74
MAŃKA Andrzej 58 8.12 0.22
TOBIASZ Violetta 21 2.94 0.08
BOREK Anna 33 4.62 0.13
JANISZEWSKI Jerzy Andrzej 27 3.78 0.10
CISAK Dorota 16 2.24 0.06
KRUPA Elżbieta 25 3.50 0.10
PASTERNAK Karol Jan 17 2.38 0.06
LIPSKA-TOUMI Marzena Małgorzata 13 1.82 0.05
TOKARSKI Tomasz Krzysztof 47 6.58 0.18