A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Gmina Jastków

Jastków
brak 0.98% 1.27% 1.56% 1.85% 2.14% 2.43% 2.72% 3.01% 3.30% 3.59%
danych 1.26% 1.55% 1.84% 2.13% 2.42% 2.71% 3.00% 3.29% 3.58% 3.88%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 356
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 868
Liczba ważnych kart:2 868
Frekwencja wyborcza:27.69%
Liczba głosów ważnych:2 798
% głosów ważnych:97.56%
Liczba głosów na listy komitetu:88
% 3.15%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STANISŁAWEK Andrzej Józef 55 62.50 1.97
MAŃKA Andrzej 9 10.23 0.32
TOBIASZ Violetta 2 2.27 0.07
BOREK Anna 3 3.41 0.11
JANISZEWSKI Jerzy Andrzej 5 5.68 0.18
CISAK Dorota 1 1.14 0.04
KRUPA Elżbieta 1 1.14 0.04
PASTERNAK Karol Jan 0 0.00 0.00
LIPSKA-TOUMI Marzena Małgorzata 2 2.27 0.07
TOKARSKI Tomasz Krzysztof 10 11.36 0.36