A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat lubelski 

lubelski
brak 0.12% 0.18% 0.24% 0.30% 0.36% 0.42% 0.47% 0.53% 0.59% 0.65%
danych 0.17% 0.23% 0.29% 0.35% 0.41% 0.46% 0.52% 0.58% 0.64% 0.71%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:117 788
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:27 095
Liczba ważnych kart:27 092
Frekwencja wyborcza:23.00%
Liczba głosów ważnych:26 293
% głosów ważnych:97.05%
Liczba głosów na listy komitetu:136
% 0.52%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bełżyce 10 890  2 278  2 278  2 210  12  0.54
Borzechów 3 216  957  957  907  0.44
Bychawa 9 777  1 693  1 693  1 633  10  0.61
Garbów 7 125  1 742  1 742  1 684  0.48
Głusk 7 283  1 946  1 946  1 907  0.31
Jabłonna 6 264  945  945  920  0.43
Jastków 10 356  2 868  2 868  2 798  16  0.57
Konopnica 10 152  2 776  2 776  2 712  11  0.41
Krzczonów 3 979  717  717  691  0.43
Niedrzwica Duża 8 807  2 187  2 186  2 129  12  0.56
Niemce 14 241  3 328  3 327  3 209  21  0.65
Strzyżewice 6 134  1 356  1 355  1 328  0.60
Wojciechów 4 797  916  916  884  0.45
Wólka 8 238  2 030  2 030  1 974  14  0.71
Wysokie 3 918  848  848  818  0.12
Zakrzew 2 611  508  508  489  0.41
Ogółem 117 788  27 095  27 092  26 293  136  0.52
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZEWCZYK Krzysztof 34 25.00 0.13
PATYRA Elżbieta Beata 14 10.29 0.05
DZIUDZIK Sławomir Marian 7 5.15 0.03
WÓJCIK Michał Grzegorz 18 13.24 0.07
BANACH Janusz Wojciech 6 4.41 0.02
ŻURAWIECKI Maciej Feliks 3 2.21 0.01
DEMCIW Monika 4 2.94 0.02
PIETRAŚ Jacek 14 10.29 0.05
HAJNRYCH-NAZARUK Karolina Anna 10 7.35 0.04
JAKUBCZAK Agnieszka 26 19.12 0.10