A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Miasto Bełżyce

Bełżyce
brak 0.12% 0.18% 0.24% 0.30% 0.36% 0.42% 0.47% 0.53% 0.59% 0.65%
danych 0.17% 0.23% 0.29% 0.35% 0.41% 0.46% 0.52% 0.58% 0.64% 0.71%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 890
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 278
Liczba ważnych kart:2 278
Frekwencja wyborcza:20.92%
Liczba głosów ważnych:2 210
% głosów ważnych:97.01%
Liczba głosów na listy komitetu:12
% 0.54%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZEWCZYK Krzysztof 3 25.00 0.14
PATYRA Elżbieta Beata 1 8.33 0.05
DZIUDZIK Sławomir Marian 0 0.00 0.00
WÓJCIK Michał Grzegorz 4 33.33 0.18
BANACH Janusz Wojciech 1 8.33 0.05
ŻURAWIECKI Maciej Feliks 0 0.00 0.00
DEMCIW Monika 0 0.00 0.00
PIETRAŚ Jacek 2 16.67 0.09
HAJNRYCH-NAZARUK Karolina Anna 0 0.00 0.00
JAKUBCZAK Agnieszka 1 8.33 0.05