A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 100407 Numer obwodu głosowania 2
Okręg wyborczy nr 6 Okręgowa Komisja Wyborcza w Skierniewicach
Województwo ŁÓDZKIE Powiat łęczycki Gmina Świnice Warckie
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Szkoła Podstawowa 99-140 Świnice Warckie ul. Szkolna 5
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1207
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 1207
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 850
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 604
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 246
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 246
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 3
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 246
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 246
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 8
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 238
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:1
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. WOŹNIAK Tadeusz Jacek 0
2. SOWIŃSKA Ewa Barbara 0
3. MACIEJEWSKI Krzysztof 0
4. GENS Teresa Brygida 0
5. ROŻENEK Andrzej Franciszek 0
6. KOCZUR Marian Józef 0
7. ŚWIĄTKOWSKA Paulina Anna 0
8. SZYDŁOWSKI Adam Marian 0
9. OWCZAREK Izabela Oliwia 1
10. SŁOWIŃSKI Michał Piotr 0
Razem1
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:0
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. MIGUS Maciej Stanisław 0
2. WALISZEWSKI Jan Nikodem 0
3. ŻARNECKI Adrian Iwo 0
4. HEJNIAK Sebastian Patryk 0
5. BERNAT Patrycja 0
6. SZTEMBOROWSKI Grzegorz Zbigniew 0
7. MONETA Katarzyna Justyna 0
8. CHYBAŁA Karolina Marianna 0
9. JABŁOŃSKI Wojciech 0
10. NOWACKA Monika 0
Razem0
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:21
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. MARCZUK Weronika Olena 14
2. MATUSZAK Grzegorz Jan 3
3. KRASIŃSKI Zbigniew Stanisław 1
4. BORZĘCKA Jolanta Maria 1
5. KARCZ Tadeusz 0
6. DĘBSKA Anna Janina 0
7. ROZPARA Tadeusz 0
8. DZIEMDZIELA Paweł 0
9. WOJTCZAK Dorota Barbara 0
10. BĄKIEWICZ Michał Bogusław 2
Razem21
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:127
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. WOJCIECHOWSKI Janusz Czesław 91
2. KRUPA Urszula Irena 7
3. WASZCZYKOWSKI Witold Jan 1
4. POLAK Piotr Stanisław 23
5. SZAŁKOWSKA-WEST Ewa Maria 0
6. TELUS Robert 0
7. KOPERSKA Iwona Edyta 2
8. GRABEK Anna Małgorzata 1
9. OLEJNIK Wiesława Helena 0
10. MATUSZEWSKI Marek 2
Razem127
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:5
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria 2
2. MAKOWSKI Krzysztof Michał 1
3. ŁUCZAK Agnieszka Maria 0
4. KRAWCZYK Michał 0
5. GRYNIEWICZ Małgorzata Eleonora 0
6. KOZAK Rafał Piotr 0
7. DIDOWICZ Anna 0
8. LEWANDOWSKI Marcin Paweł 0
9. WYPYCH Ewelina 0
10. PACHOLSKI Michał Tomasz 2
Razem5
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:6
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GODSON John Abraham 4
2. NOWAK Małgorzata Eugenia 2
3. WARZECHA Jarosław Jerzy 0
4. WALCZAK Joanna Izabela 0
5. ARKUSZ Radosław Michał 0
6. BORKOWSKI Bartosz Mieczysław 0
7. BŁOŃSKA-SUK Marzena Małgorzata 0
8. STEFANEK Mirosław Wojciech 0
9. KUPIS-URBANIAK Mirosława 0
10. GAWRON Jakub Mateusz 0
Razem6
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:9
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. WOCH Adam 7
2. BUDZISZ Emilia Małgorzata 0
3. MALKA Andrzej Roman 0
4. SŁOTA Tomasz Andrzej 0
5. UTECHT Greta 0
6. LIPCZYK Zbigniew Jerzy 0
7. DOBIESZ Alicja Maria 1
8. ZIELIŃSKI Konrad Aleksander 1
9. PAWŁOWSKA Iga Aleksandra 0
10. SYGA Artur Jerzy 0
Razem9
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:36
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil 25
2. SKRZYDLEWSKA Joanna Katarzyna 9
3. MALARECKI Krzysztof Bogusław 1
4. RYL Dorota Helena 0
5. GAJEWSKI Arkadiusz Paweł 0
6. RABIEGA Anna Barbara 0
7. ZATORSKI Jacek Andrzej 0
8. PIETRZAK Teresa Wiesława 0
9. ZIEMNIEWICZ Bożena Maria 0
10. BONISŁAWSKI Ryszard Wiesław 1
Razem36
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:33
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ŁUCZAK Mieczysław Marcin 2
2. OZGA Krystyna Ewa 3
3. TELATYCKI Czesław Krzysztof 0
4. BEJDA Paweł Jan 12
5. MAZUR Marek Marian 1
6. KLIMCZAK Dariusz 3
7. NAWROCKA Elżbieta Renata 0
8. KACZOROWSKA Maria 3
9. GABRYELCZAK Małgorzata 9
10. BAGIEŃSKI Artur Jan 0
Razem33
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:0
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SŁOWIŃSKI Tomasz Michał 0
2. KWAŚNIEWSKI Aleksander 0
3. DYDYCZ Michał Karol 0
4. KOLBUSZ Paulina Diana 0
5. ROSZATYCKI Piotr Kamil 0
6. KAMIŃSKA Magdalena Maria 0
7. SZEWCZYK Kinga 0
8. JAROS-KAMIŃSKA Barbara 0
Razem0
Lista nr 11 - Komitet Wyborczy Samoobrona
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:0
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. URBANIAK Andrzej 0
2. SOBCZYK Michał 0
3. ANDRYSIAK Grzegorz Witold 0
4. MARCINKOWSKA-ADAMIAK Henryka Janina 0
5. SŁOWAKIEWICZ Sebastian Stanisław 0
6. WOŹNIAKOWSKA Grażyna 0
7. HERBRICH Ryszard Walenty 0
8. PIOTROWSKA Małgorzata Ewa 0
9. PIETRZYKOWSKA Maria Helena 0
10. MAJKOWSKI Bronisław Mirosław 0
Razem0
Lista nr 12 - Komitet Wyborczy Partia Zieloni
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:0
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. MIRYS Mateusz Piotr 0
2. DESPERAK Izabela Barbara 0
3. HAJNCEL Paweł Wojciech 0
4. MUSIELAK Karolina Jolanta 0
5. MARZEC Waldemar 0
6. GROBLEWSKA-DURAJSKA Bogusława Maria 0
7. DOBROWOLSKI Dawid 0
8. KRYSIAK Wioleta Magdalena 0
9. ORZECHOWSKI Tomasz 0
10. ADAMSKA Teresa Maria 0
Razem0