A  A+ A+

Powiat łęczycki 

łęczycki
brak 11.02% 12.16% 13.30% 14.44% 15.58% 16.73% 17.87% 19.01% 20.15% 21.29%
danych 12.15% 13.29% 14.43% 15.57% 16.72% 17.86% 19.00% 20.14% 21.28% 22.43%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:43 529
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 542
Liczba ważnych kart:7 540
Frekwencja wyborcza:17.33%
Liczba głosów ważnych:7 222
% głosów ważnych:95.78%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  325  4.50
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  506  7.01
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  47  0.65
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  359  4.97
12  Komitet Wyborczy Partia Zieloni  37  0.51
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 480  20.49
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  182  2.52
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  824  11.41
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  3 119  43.19
11  Komitet Wyborczy Samoobrona  33  0.46
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  248  3.43
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  62  0.86
  Komitety razem 7 222  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Łęczyca 12 190  2 736  2 734  22.43  2 618  95.76
Daszyna 3 377  372  372  11.02  354  95.16
Góra Świętej Małgorzaty 3 635  514  514  14.14  493  95.91
Grabów 5 160  802  802  15.54  773  96.38
Łęczyca 7 936  1 218  1 218  15.35  1 168  95.89
Piątek 5 119  911  911  17.80  883  96.93
Świnice Warckie 3 304  562  562  17.01  534  95.02
Witonia 2 808  427  427  15.21  399  93.44
Powiat ogółem 43 529  7 542  7 540  17.32  7 222  95.78