A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat łęczycki 

łęczycki
brak 0.37% 0.59% 0.80% 1.02% 1.24% 1.46% 1.67% 1.89% 2.11% 2.32%
danych 0.58% 0.79% 1.01% 1.23% 1.45% 1.66% 1.88% 2.10% 2.31% 2.54%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:43 529
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 542
Liczba ważnych kart:7 540
Frekwencja wyborcza:17.33%
Liczba głosów ważnych:7 222
% głosów ważnych:95.78%
Liczba głosów na listy komitetu:62
% 0.86%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Łęczyca 12 190  2 736  2 734  2 618  16  0.61
Daszyna 3 377  372  372  354  2.54
Góra Świętej Małgorzaty 3 635  514  514  493  1.22
Grabów 5 160  802  802  773  1.16
Łęczyca 7 936  1 218  1 218  1 168  11  0.94
Piątek 5 119  911  911  883  0.45
Świnice Warckie 3 304  562  562  534  0.37
Witonia 2 808  427  427  399  1.25
Ogółem 43 529  7 542  7 540  7 222  62  0.86
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MIGUS Maciej Stanisław 27 43.55 0.37
WALISZEWSKI Jan Nikodem 3 4.84 0.04
ŻARNECKI Adrian Iwo 1 1.61 0.01
HEJNIAK Sebastian Patryk 4 6.45 0.06
BERNAT Patrycja 7 11.29 0.10
SZTEMBOROWSKI Grzegorz Zbigniew 1 1.61 0.01
MONETA Katarzyna Justyna 2 3.23 0.03
CHYBAŁA Karolina Marianna 0 0.00 0.00
JABŁOŃSKI Wojciech 11 17.74 0.15
NOWACKA Monika 6 9.68 0.08