A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Witonia

Witonia
brak 0.37% 0.59% 0.80% 1.02% 1.24% 1.46% 1.67% 1.89% 2.11% 2.32%
danych 0.58% 0.79% 1.01% 1.23% 1.45% 1.66% 1.88% 2.10% 2.31% 2.54%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 808
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:427
Liczba ważnych kart:427
Frekwencja wyborcza:15.21%
Liczba głosów ważnych:399
% głosów ważnych:93.44%
Liczba głosów na listy komitetu:5
% 1.25%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MIGUS Maciej Stanisław 3 60.00 0.75
WALISZEWSKI Jan Nikodem 1 20.00 0.25
ŻARNECKI Adrian Iwo 0 0.00 0.00
HEJNIAK Sebastian Patryk 0 0.00 0.00
BERNAT Patrycja 0 0.00 0.00
SZTEMBOROWSKI Grzegorz Zbigniew 0 0.00 0.00
MONETA Katarzyna Justyna 0 0.00 0.00
CHYBAŁA Karolina Marianna 0 0.00 0.00
JABŁOŃSKI Wojciech 1 20.00 0.25
NOWACKA Monika 0 0.00 0.00