A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Świnice Warckie

Świnice Warckie
brak 0.37% 0.59% 0.80% 1.02% 1.24% 1.46% 1.67% 1.89% 2.11% 2.32%
danych 0.58% 0.79% 1.01% 1.23% 1.45% 1.66% 1.88% 2.10% 2.31% 2.54%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 304
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:562
Liczba ważnych kart:562
Frekwencja wyborcza:17.01%
Liczba głosów ważnych:534
% głosów ważnych:95.02%
Liczba głosów na listy komitetu:2
% 0.37%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MIGUS Maciej Stanisław 1 50.00 0.19
WALISZEWSKI Jan Nikodem 0 0.00 0.00
ŻARNECKI Adrian Iwo 0 0.00 0.00
HEJNIAK Sebastian Patryk 0 0.00 0.00
BERNAT Patrycja 0 0.00 0.00
SZTEMBOROWSKI Grzegorz Zbigniew 0 0.00 0.00
MONETA Katarzyna Justyna 0 0.00 0.00
CHYBAŁA Karolina Marianna 0 0.00 0.00
JABŁOŃSKI Wojciech 1 50.00 0.19
NOWACKA Monika 0 0.00 0.00