A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Góra Świętej Małgorzaty

Góra Świętej Małgorzaty
brak 0.37% 0.59% 0.80% 1.02% 1.24% 1.46% 1.67% 1.89% 2.11% 2.32%
danych 0.58% 0.79% 1.01% 1.23% 1.45% 1.66% 1.88% 2.10% 2.31% 2.54%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 635
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:514
Liczba ważnych kart:514
Frekwencja wyborcza:14.14%
Liczba głosów ważnych:493
% głosów ważnych:95.91%
Liczba głosów na listy komitetu:6
% 1.22%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MIGUS Maciej Stanisław 1 16.67 0.20
WALISZEWSKI Jan Nikodem 0 0.00 0.00
ŻARNECKI Adrian Iwo 0 0.00 0.00
HEJNIAK Sebastian Patryk 1 16.67 0.20
BERNAT Patrycja 2 33.33 0.41
SZTEMBOROWSKI Grzegorz Zbigniew 1 16.67 0.20
MONETA Katarzyna Justyna 0 0.00 0.00
CHYBAŁA Karolina Marianna 0 0.00 0.00
JABŁOŃSKI Wojciech 0 0.00 0.00
NOWACKA Monika 1 16.67 0.20