A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 140611 Numer obwodu głosowania 2
Okręg wyborczy nr 5 Okręgowa Komisja Wyborcza w Radomiu
Województwo MAZOWIECKIE Powiat grójecki Gmina Warka
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Warce 05-660 Warka ul.Polna 17
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1712
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 1712
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1190
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 828
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 362
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 362
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 1
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 5
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 362
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 362
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 18
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 344
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:10
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. DORN Ludwik Stanisław 5
2. STOKŁOSA Radosław 1
3. ŁOBODA Bogusław 0
4. SPIŻEWSKA Marzena 0
5. KUREK Roman Jarosław 0
6. NIZIŃSKA Anna 2
7. MACIAK Jan Antoni 0
8. MIERZEJEWSKA Agnieszka 2
Razem10
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:10
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. TUMANOWICZ Witold Sławomir 5
2. CZARNECKI Norman Tomasz 2
3. PIÓRO Tomasz Grzegorz 1
4. SAPIJASZKO Joanna Elżbieta 1
5. GŁOWACKI Piotr 1
6. GOŁAWSKI Zygmunt Michał 0
7. SMOSARSKA Dorota 0
8. KORZENIEWSKA Magdalena 0
9. BONISŁAWSKA Żaneta Magdalena 0
10. CZYŻEWSKI Przemysław 0
Razem10
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:19
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KALATA Anna 14
2. KOSESKI Adam Waldemar 1
3. IWANIAK Ilona 0
4. REJMER Leszek 1
5. MALINOWSKA Teresa 1
6. MIĄSKO Krzysztof 1
7. ANDRYCHOWSKI Janusz 0
8. WOLAŃSKA-TUDEREK Emilia 0
9. MAKAREWICZ Błażej 0
10. STĄSIEK Zbigniew 1
Razem19
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:168
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. JASIŃSKI Wojciech Stefan 19
2. GOSIEWSKA Małgorzata Maria 43
3. WARGOCKA Teresa Anna 4
4. KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof 90
5. PIŁKA Marian 7
6. TCHÓRZEWSKI Karol 0
7. GÓRSKA Agnieszka Beata 1
8. CICHOLSKA Anna Ewa 2
9. PŁOCHA Grzegorz 2
10. OLĘDZKA Anna 0
Razem168
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:6
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. CELIŃSKI Andrzej Bohdan 3
2. SUSZYŃSKA Krystyna 0
3. SAJAK Paweł Ireneusz 0
4. WAWER Iwona Kamila 0
5. RYFIŃSKI Armand Kamil 2
6. NIECKARZ Magdalena 0
7. MACIEJEC Piotr 0
8. GALASIEWICZ Katarzyna 0
9. WIECZOREK Grzegorz 1
10. SŁOMKOWSKA Aleksandra 0
Razem6
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:6
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. CZARNECKI Marek Aleksander 1
2. MARKOWSKA-BZDUCHA Ewa Iwona 2
3. FLAKIEWICZ Marcin 0
4. KONIECKA-PIEŃKOS Wanda Jadwiga 0
5. BIEŃKOWSKI Krzysztof 0
6. BARAŃSKI Rafał Paweł 0
7. SZUMIATA Tadeusz 0
8. STRUDZIŃSKA Joanna Maria 2
9. CIEŚLIK Grażyna Bożena 0
10. KUKIEŁKA Sylwia 1
Razem6
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:30
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SZPANELEWSKI Krzysztof 11
2. ŁAGOWSKI Krystian Ryszard 1
3. WYRZYKOWSKI Paweł Stanisław 3
4. MILEWSKI Andrzej 1
5. SOCHARSKA Hanna 1
6. REDUCH Izabela 0
7. CZAJKA Ewa Jadwiga 0
8. MALISZEWSKI Igor Piotr 0
9. KORWIN-MIKKE Katarzyna Izabela 11
10. RAJCA Waldemar Jan 2
Razem30
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:64
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PITERA Julia Teresa 34
2. KOZŁOWSKI Jacek 23
3. RUSINOWSKA Beata Małgorzata 2
4. ŁUCZYCKI Andrzej 1
5. BERENT Przemysław 1
6. KIELEWICZ-KACZYŃSKA Magdalena 0
7. KRZEMIŃSKI Adam 0
8. MICHALSKA-WILK Marta Ewelina 0
9. KORDECKI Marek 1
10. LANC Elżbieta 2
Razem64
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:31
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KALINOWSKI Jarosław 18
2. ORZEŁOWSKA Janina Ewa 0
3. STRUZIK Adam Krzysztof 4
4. UCHMAN Marcin 0
5. PACHOLCZAK Bożenna Teresa 0
6. KRAWCZYK Wiesława 2
7. PRZYBYTNIAK Leszek Janusz 1
8. ORLIŃSKI Mirosław Adam 0
9. GRABOWSKA Anna 1
10. KOSIŃSKI Krzysztof 5
Razem31