A  A+ A+

Miasto Warka

Warka
brak 17.21% 18.12% 19.02% 19.93% 20.83% 21.74% 22.64% 23.55% 24.45% 25.36%
danych 18.11% 19.01% 19.92% 20.82% 21.73% 22.63% 23.54% 24.44% 25.35% 26.26%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:15 379
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 952
Liczba ważnych kart:2 952
Frekwencja wyborcza:19.20%
Liczba głosów ważnych:2 855
% głosów ważnych:96.71%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  74  2.59
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  59  2.07
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  149  5.22
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  1 157  40.53
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  50  1.75
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  66  2.31
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  249  8.72
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  463  16.22
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  588  20.60
  Komitety razem 2 855  100