A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Miasto Warka

Warka
brak 0.96% 1.12% 1.27% 1.43% 1.58% 1.74% 1.89% 2.05% 2.20% 2.36%
danych 1.11% 1.26% 1.42% 1.57% 1.73% 1.88% 2.04% 2.19% 2.35% 2.51%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:15 379
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 952
Liczba ważnych kart:2 952
Frekwencja wyborcza:19.20%
Liczba głosów ważnych:2 855
% głosów ważnych:96.71%
Liczba głosów na listy komitetu:66
% 2.31%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CZARNECKI Marek Aleksander 30 45.45 1.05
MARKOWSKA-BZDUCHA Ewa Iwona 17 25.76 0.60
FLAKIEWICZ Marcin 1 1.52 0.04
KONIECKA-PIEŃKOS Wanda Jadwiga 4 6.06 0.14
BIEŃKOWSKI Krzysztof 0 0.00 0.00
BARAŃSKI Rafał Paweł 0 0.00 0.00
SZUMIATA Tadeusz 1 1.52 0.04
STRUDZIŃSKA Joanna Maria 5 7.58 0.18
CIEŚLIK Grażyna Bożena 3 4.55 0.11
KUKIEŁKA Sylwia 5 7.58 0.18