A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 142801 Numer obwodu głosowania 12
Okręg wyborczy nr 5 Okręgowa Komisja Wyborcza w Płocku
Województwo MAZOWIECKIE Powiat sochaczewski Gmina Sochaczew
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Przedszkole nr 3 96-500 Sochaczew ul. Poprzeczna 9
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1408
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 1408
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1011
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 700
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 311
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 311
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 0
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 311
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 311
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 4
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 307
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:7
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. DORN Ludwik Stanisław 5
2. STOKŁOSA Radosław 0
3. ŁOBODA Bogusław 0
4. SPIŻEWSKA Marzena 0
5. KUREK Roman Jarosław 1
6. NIZIŃSKA Anna 0
7. MACIAK Jan Antoni 1
8. MIERZEJEWSKA Agnieszka 0
Razem7
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:1
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. TUMANOWICZ Witold Sławomir 0
2. CZARNECKI Norman Tomasz 0
3. PIÓRO Tomasz Grzegorz 0
4. SAPIJASZKO Joanna Elżbieta 0
5. GŁOWACKI Piotr 0
6. GOŁAWSKI Zygmunt Michał 0
7. SMOSARSKA Dorota 1
8. KORZENIEWSKA Magdalena 0
9. BONISŁAWSKA Żaneta Magdalena 0
10. CZYŻEWSKI Przemysław 0
Razem1
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:25
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KALATA Anna 15
2. KOSESKI Adam Waldemar 4
3. IWANIAK Ilona 1
4. REJMER Leszek 2
5. MALINOWSKA Teresa 3
6. MIĄSKO Krzysztof 0
7. ANDRYCHOWSKI Janusz 0
8. WOLAŃSKA-TUDEREK Emilia 0
9. MAKAREWICZ Błażej 0
10. STĄSIEK Zbigniew 0
Razem25
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:123
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. JASIŃSKI Wojciech Stefan 50
2. GOSIEWSKA Małgorzata Maria 21
3. WARGOCKA Teresa Anna 4
4. KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof 33
5. PIŁKA Marian 3
6. TCHÓRZEWSKI Karol 0
7. GÓRSKA Agnieszka Beata 4
8. CICHOLSKA Anna Ewa 0
9. PŁOCHA Grzegorz 1
10. OLĘDZKA Anna 7
Razem123
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:8
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. CELIŃSKI Andrzej Bohdan 3
2. SUSZYŃSKA Krystyna 0
3. SAJAK Paweł Ireneusz 2
4. WAWER Iwona Kamila 0
5. RYFIŃSKI Armand Kamil 1
6. NIECKARZ Magdalena 0
7. MACIEJEC Piotr 0
8. GALASIEWICZ Katarzyna 0
9. WIECZOREK Grzegorz 1
10. SŁOMKOWSKA Aleksandra 1
Razem8
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:2
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. CZARNECKI Marek Aleksander 1
2. MARKOWSKA-BZDUCHA Ewa Iwona 0
3. FLAKIEWICZ Marcin 0
4. KONIECKA-PIEŃKOS Wanda Jadwiga 0
5. BIEŃKOWSKI Krzysztof 0
6. BARAŃSKI Rafał Paweł 0
7. SZUMIATA Tadeusz 0
8. STRUDZIŃSKA Joanna Maria 0
9. CIEŚLIK Grażyna Bożena 0
10. KUKIEŁKA Sylwia 1
Razem2
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:8
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SZPANELEWSKI Krzysztof 5
2. ŁAGOWSKI Krystian Ryszard 0
3. WYRZYKOWSKI Paweł Stanisław 0
4. MILEWSKI Andrzej 0
5. SOCHARSKA Hanna 0
6. REDUCH Izabela 0
7. CZAJKA Ewa Jadwiga 0
8. MALISZEWSKI Igor Piotr 0
9. KORWIN-MIKKE Katarzyna Izabela 3
10. RAJCA Waldemar Jan 0
Razem8
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:96
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PITERA Julia Teresa 60
2. KOZŁOWSKI Jacek 23
3. RUSINOWSKA Beata Małgorzata 4
4. ŁUCZYCKI Andrzej 1
5. BERENT Przemysław 0
6. KIELEWICZ-KACZYŃSKA Magdalena 2
7. KRZEMIŃSKI Adam 2
8. MICHALSKA-WILK Marta Ewelina 0
9. KORDECKI Marek 1
10. LANC Elżbieta 3
Razem96
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:37
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KALINOWSKI Jarosław 7
2. ORZEŁOWSKA Janina Ewa 0
3. STRUZIK Adam Krzysztof 4
4. UCHMAN Marcin 0
5. PACHOLCZAK Bożenna Teresa 0
6. KRAWCZYK Wiesława 0
7. PRZYBYTNIAK Leszek Janusz 0
8. ORLIŃSKI Mirosław Adam 26
9. GRABOWSKA Anna 0
10. KOSIŃSKI Krzysztof 0
Razem37