A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 160804 Numer obwodu głosowania 3
Okręg wyborczy nr 12 Okręgowa Komisja Wyborcza w Opolu
Województwo OPOLSKIE Powiat oleski Gmina Praszka
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Publiczne Przedszkole Nr 1 46-320 Praszka ul.Mickiewicza 28
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1397
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 1397
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1000
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 654
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 346
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 346
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 0
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 346
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 346
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 16
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 330
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:16
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KEMPA Beata Agnieszka 5
2. DOBROSZ Janusz Konrad 2
3. JAKI Patryk Tomasz 9
4. GUTEK Ewa Danuta 0
5. CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna 0
6. HYLEWICZ Janusz 0
7. ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ Joanna 0
8. KIELKA Wojciech Antoni 0
9. WASILENKO-MIKUTA Agata Danuta 0
10. FOJT Artur Czesław 0
Razem16
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:5
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KREJCKANT Aleksander Konrad 2
2. KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 1
3. GRENIUCH Tomasz Wiesław 0
4. CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 2
5. BORODACZ Artur Piotr 0
6. ICKIEWICZ Anna Urszula 0
7. DROZDOWSKA Joanna Ewa 0
8. ROK Wiesław Robert 0
9. LUDKOWSKA Maria 0
10. HELCYK Justyna Magdalena 0
Razem5
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:40
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 15
2. WOŹNIAK Piotr Jan 6
3. KLEPACZ Apolonia Weronika 7
4. LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 1
5. PIWCEWICZ Jolanta Anna 0
6. CHADŻY Wojciech 1
7. JANIEC Alicja Jadwiga 3
8. KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 1
9. DUDA Katarzyna Beata 5
10. GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 1
Razem40
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:91
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. JACKIEWICZ Dawid Bohdan 22
2. UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 12
3. ZALEWSKA Anna Elżbieta 5
4. KŁOSOWSKI Sławomir 33
5. MARCZAK Tadeusz Kazimierz 3
6. MACHAŁEK Marzena Anna 2
7. GIBAS Teresa Jadwiga 1
8. TYNIEC Jacek 4
9. MARCINIAK Wojciech 5
10. CZOCHARA Katarzyna Beata 4
Razem91
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:9
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KWIATKOWSKI Robert Artur 4
2. KUBICA Anna Maria 2
3. NOWAK Bogusław Jerzy 0
4. GÓRNIAK Judyta 0
5. WIDŁAK Artur Fryderyk 1
6. NOWACKA Agata Łucja 1
7. SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 0
8. ZAWADZKA Stanisława Natalia 0
9. TABISZ Jacek 0
10. TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 1
Razem9
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:10
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZASADA Artur Jarosław 5
2. BŁOŃSKI Wojciech Stanisław 1
3. ADAMSKA-WEDLER Elżbieta Donata 1
4. SICIŃSKA Lilianna 0
5. PANCZEŚNIK Piotr Stanisław 1
6. MAŁOLEPSZA Magdalena 1
7. DOBRUK Paweł Jan 0
8. PASZYN Paweł Stefan 0
9. ZDZIENICKA Ewa Maria 1
10. DĄBROWSKI Andrzej Wojciech 0
Razem10
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:25
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 12
2. DYBALSKI Ireneusz Karol 2
3. PODOLSKA Maja Małgorzata 2
4. RUBIŚ Tomasz Łukasz 1
5. JARZĄBEK Bogusława Hanna 0
6. SZEWCZYK Łukasz Leszek 1
7. KAWKA Karina Anna 3
8. POKRYWKA Jan Tadeusz 0
9. ŁAMBUCKA Maria Anna 1
10. WITCZAK Klaudia Monika 3
Razem25
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:103
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 76
2. JAZŁOWIECKA Danuta 14
3. HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 2
4. SYNOWSKA Alicja 0
5. TUTAJ Jerzy 1
6. BROK Anna 7
7. WALKOWIAK Roman Wiktor 0
8. PICHLA Grażyna Bożena 2
9. KOTAPKA Jan Tomasz 1
10. RUDYK Cezariusz Emanuel 0
Razem103
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:31
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. RAKOCZY Stanisław 25
2. SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 1
3. MAŃKOWSKA Ewa Maria 0
4. SKOWRON Zbigniew 1
5. KONOPKA Antoni Jacek 2
6. PILAWKA Tomasz 0
7. SAMBORSKI Tadeusz 0
8. JANIK Janina 0
9. CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 0
10. ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 2
Razem31