A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 160804 Numer obwodu głosowania 11
Okręg wyborczy nr 12 Okręgowa Komisja Wyborcza w Opolu
Województwo OPOLSKIE Powiat oleski Gmina Praszka
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Publiczne Przedszkole Nr 1 46-320 Praszka ul.Mickiewicza 28
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 969
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 969
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 700
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 495
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 205
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 205
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 0
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 205
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 205
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 8
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 197
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:13
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KEMPA Beata Agnieszka 10
2. DOBROSZ Janusz Konrad 0
3. JAKI Patryk Tomasz 2
4. GUTEK Ewa Danuta 0
5. CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna 0
6. HYLEWICZ Janusz 0
7. ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ Joanna 0
8. KIELKA Wojciech Antoni 0
9. WASILENKO-MIKUTA Agata Danuta 1
10. FOJT Artur Czesław 0
Razem13
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:2
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KREJCKANT Aleksander Konrad 0
2. KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 1
3. GRENIUCH Tomasz Wiesław 0
4. CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 0
5. BORODACZ Artur Piotr 0
6. ICKIEWICZ Anna Urszula 0
7. DROZDOWSKA Joanna Ewa 0
8. ROK Wiesław Robert 0
9. LUDKOWSKA Maria 1
10. HELCYK Justyna Magdalena 0
Razem2
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:30
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 14
2. WOŹNIAK Piotr Jan 6
3. KLEPACZ Apolonia Weronika 7
4. LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 1
5. PIWCEWICZ Jolanta Anna 0
6. CHADŻY Wojciech 0
7. JANIEC Alicja Jadwiga 0
8. KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 0
9. DUDA Katarzyna Beata 2
10. GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 0
Razem30
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:47
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. JACKIEWICZ Dawid Bohdan 10
2. UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 9
3. ZALEWSKA Anna Elżbieta 2
4. KŁOSOWSKI Sławomir 19
5. MARCZAK Tadeusz Kazimierz 1
6. MACHAŁEK Marzena Anna 1
7. GIBAS Teresa Jadwiga 2
8. TYNIEC Jacek 0
9. MARCINIAK Wojciech 3
10. CZOCHARA Katarzyna Beata 0
Razem47
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:12
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KWIATKOWSKI Robert Artur 4
2. KUBICA Anna Maria 2
3. NOWAK Bogusław Jerzy 0
4. GÓRNIAK Judyta 0
5. WIDŁAK Artur Fryderyk 0
6. NOWACKA Agata Łucja 3
7. SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 1
8. ZAWADZKA Stanisława Natalia 2
9. TABISZ Jacek 0
10. TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 0
Razem12
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:5
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZASADA Artur Jarosław 3
2. BŁOŃSKI Wojciech Stanisław 0
3. ADAMSKA-WEDLER Elżbieta Donata 0
4. SICIŃSKA Lilianna 1
5. PANCZEŚNIK Piotr Stanisław 0
6. MAŁOLEPSZA Magdalena 0
7. DOBRUK Paweł Jan 0
8. PASZYN Paweł Stefan 0
9. ZDZIENICKA Ewa Maria 0
10. DĄBROWSKI Andrzej Wojciech 1
Razem5
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:15
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 4
2. DYBALSKI Ireneusz Karol 2
3. PODOLSKA Maja Małgorzata 0
4. RUBIŚ Tomasz Łukasz 0
5. JARZĄBEK Bogusława Hanna 1
6. SZEWCZYK Łukasz Leszek 6
7. KAWKA Karina Anna 0
8. POKRYWKA Jan Tadeusz 0
9. ŁAMBUCKA Maria Anna 0
10. WITCZAK Klaudia Monika 2
Razem15
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:52
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 32
2. JAZŁOWIECKA Danuta 16
3. HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 0
4. SYNOWSKA Alicja 1
5. TUTAJ Jerzy 0
6. BROK Anna 0
7. WALKOWIAK Roman Wiktor 0
8. PICHLA Grażyna Bożena 2
9. KOTAPKA Jan Tomasz 0
10. RUDYK Cezariusz Emanuel 1
Razem52
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:21
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. RAKOCZY Stanisław 14
2. SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 3
3. MAŃKOWSKA Ewa Maria 3
4. SKOWRON Zbigniew 0
5. KONOPKA Antoni Jacek 0
6. PILAWKA Tomasz 0
7. SAMBORSKI Tadeusz 0
8. JANIK Janina 1
9. CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 0
10. ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 0
Razem21