A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 186401 Numer obwodu głosowania 2
Okręg wyborczy nr 9 Okręgowa Komisja Wyborcza w Tarnobrzegu
Województwo PODKARPACKIE Powiat Tarnobrzeg Gmina Tarnobrzeg
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera 39-400 Tarnobrzeg Aleja Niepodległości 2
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1962
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 1962
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1390
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 925
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 465
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 465
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 1
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 2
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 465
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 465
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 24
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 441
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:17
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GOLBA Mieczysław Józef 1
2. KUROWSKA Maria Stanisława 0
3. ZIOBRO Kazimierz Bronisław 4
4. SIEMBIDA Wiesław 0
5. DZIUBIŃSKI Jan 12
6. STRZĘPEK Renata 0
7. URUSKI Piotr Marcin 0
8. SZCZEPAŃSKA Maria Teresa 0
9. KULIG Irena Dorota 0
10. KOSSAK-CHRZANOWSKI Krzysztof Franciszek 0
Razem17
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:14
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SIEMBIDA Marcin Cezary 4
2. STEFANOWICZ Witold 7
3. ZIĘBA Tadeusz Mikołaj 1
4. PAKOSZ Maria 1
5. TOŚ Klaudia Małgorzata 0
6. JĘDRZEJCZYK Roman Józef 0
7. FURTAK Katarzyna Sabina 0
8. KOZŁOWSKA Aleksandra 1
9. SYLWANOWICZ Krzysztof Jerzy 0
Razem14
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:39
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KAMIŃSKI Tomasz Artur 24
2. WARDA Helena 2
3. KONIECZNY Janusz Kazimierz 0
4. LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 2
5. DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 1
6. WACHAŁOWICZ Barbara Maria 9
7. TOFIL Bronisław Tadeusz 1
8. KOZDĘBA Daniel Witold 0
9. JEDNACZ Przemysław 0
10. KOWALSKA Anna Helena 0
Razem39
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:163
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PORĘBA Tomasz Piotr 136
2. ZAJĄC Alicja Maria 2
3. OŻÓG Stanisław 0
4. PIOTROWICZ Stanisław 19
5. ROMANIUK Bogdan Piotr 1
6. HRYNKIEWICZ Józefa 0
7. PIÓRO Tadeusz Wacław 1
8. WRÓBLEWSKA Krystyna Małgorzata 2
9. ĆWIERZ Andrzej Bogusław 0
10. BŁĄDEK Lidia 2
Razem163
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:17
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. NIEWCZAS Marta Agata 16
2. TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 0
3. WASIEWICZ Ewa 0
4. SIDOR Mariusz Piotr 0
5. SKALSKA Justyna 0
6. BARAN Dariusz 0
7. SZELC Grażyna Julia 0
8. BAR Wacław Daniel 0
10. SMUCZ Robert Dariusz 1
Razem17
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:6
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. JAWORSKI Kazimierz 4
2. DACHNOWICZ Małgorzata Krystyna 0
3. KLOC Tomasz 0
4. BIALIK Anna Elżbieta 0
5. MUSZYŃSKA Marta Teresa 1
6. STRUS-KOZŁOWSKA Kinga Aleksandra 1
7. OCHAB Paweł 0
8. SKOWRON Andrzej Jan 0
9. GUZIK Paulina Anna 0
10. SKOCZOWSKI Paweł Piotr 0
Razem6
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:19
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZARĘBSKI Waldemar 6
2. MAŁEK Damian Maciej 0
3. JADACH Janusz 5
4. KIDA Grzegorz Aleksander 0
5. BERKOWICZ Bożena Genowefa 0
6. WALICKI Lech Karol 1
7. MRYCZKO Artur Paweł 0
8. OLENDER-WAJDA Ewelina Małgorzata 3
9. CHOJNACKA Magdalena Marta 1
10. KORWIN-MIKKE Anna 3
Razem19
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:143
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna 57
2. SKOWROŃSKA Krystyna 9
3. TOMAŃSKI Piotr 1
4. CHOLEWIŃSKI Zygmunt Józef 0
5. KAŹMIERCZAK Jolanta Barbara 3
6. FRYDRYCH Joanna Zofia 0
7. ORDYCZYŃSKI Marek Stefan 0
8. KMIECIK Adam Jan 1
9. CISZEK Roman Piotr 2
10. PLUTA Mirosław Stanisław 70
Razem143
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:23
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 22
2. KASPRZAK Mieczysław 0
3. WOSIK Alicja Barbara 0
4. BARTMAN Stanisław Wojciech 0
5. PIEKUT Justyna 0
6. DZIADZIO Dariusz Cezar 0
7. BIAŁEK Ewa Maria 0
8. RYGIEL Wiesław Andrzej 0
9. ANDRZEJAK-KLECHA Magdalena Anna 0
10. OWSIANY Marek 1
Razem23