A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 186401 Numer obwodu głosowania 19
Okręg wyborczy nr 9 Okręgowa Komisja Wyborcza w Tarnobrzegu
Województwo PODKARPACKIE Powiat Tarnobrzeg Gmina Tarnobrzeg
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Szkoła Podstawowa Nr 4 39-400 Tarnobrzeg ul.Wyspiańskiego 10
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1818
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 1817
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 1
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1290
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 772
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 518
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 517
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 1
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 0
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 517
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 517
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 12
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 505
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:40
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GOLBA Mieczysław Józef 1
2. KUROWSKA Maria Stanisława 1
3. ZIOBRO Kazimierz Bronisław 2
4. SIEMBIDA Wiesław 1
5. DZIUBIŃSKI Jan 32
6. STRZĘPEK Renata 0
7. URUSKI Piotr Marcin 0
8. SZCZEPAŃSKA Maria Teresa 1
9. KULIG Irena Dorota 2
10. KOSSAK-CHRZANOWSKI Krzysztof Franciszek 0
Razem40
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:15
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SIEMBIDA Marcin Cezary 3
2. STEFANOWICZ Witold 9
3. ZIĘBA Tadeusz Mikołaj 1
4. PAKOSZ Maria 1
5. TOŚ Klaudia Małgorzata 0
6. JĘDRZEJCZYK Roman Józef 0
7. FURTAK Katarzyna Sabina 1
8. KOZŁOWSKA Aleksandra 0
9. SYLWANOWICZ Krzysztof Jerzy 0
Razem15
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:39
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KAMIŃSKI Tomasz Artur 21
2. WARDA Helena 0
3. KONIECZNY Janusz Kazimierz 2
4. LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 0
5. DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 0
6. WACHAŁOWICZ Barbara Maria 12
7. TOFIL Bronisław Tadeusz 2
8. KOZDĘBA Daniel Witold 1
9. JEDNACZ Przemysław 0
10. KOWALSKA Anna Helena 1
Razem39
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:157
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PORĘBA Tomasz Piotr 129
2. ZAJĄC Alicja Maria 3
3. OŻÓG Stanisław 13
4. PIOTROWICZ Stanisław 2
5. ROMANIUK Bogdan Piotr 1
6. HRYNKIEWICZ Józefa 2
7. PIÓRO Tadeusz Wacław 0
8. WRÓBLEWSKA Krystyna Małgorzata 3
9. ĆWIERZ Andrzej Bogusław 0
10. BŁĄDEK Lidia 4
Razem157
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:9
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. NIEWCZAS Marta Agata 5
2. TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 1
3. WASIEWICZ Ewa 0
4. SIDOR Mariusz Piotr 0
5. SKALSKA Justyna 0
6. BARAN Dariusz 0
7. SZELC Grażyna Julia 1
8. BAR Wacław Daniel 1
10. SMUCZ Robert Dariusz 1
Razem9
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:9
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. JAWORSKI Kazimierz 4
2. DACHNOWICZ Małgorzata Krystyna 2
3. KLOC Tomasz 0
4. BIALIK Anna Elżbieta 0
5. MUSZYŃSKA Marta Teresa 0
6. STRUS-KOZŁOWSKA Kinga Aleksandra 1
7. OCHAB Paweł 0
8. SKOWRON Andrzej Jan 1
9. GUZIK Paulina Anna 1
10. SKOCZOWSKI Paweł Piotr 0
Razem9
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:25
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZARĘBSKI Waldemar 9
2. MAŁEK Damian Maciej 2
3. JADACH Janusz 3
4. KIDA Grzegorz Aleksander 2
5. BERKOWICZ Bożena Genowefa 1
6. WALICKI Lech Karol 0
7. MRYCZKO Artur Paweł 0
8. OLENDER-WAJDA Ewelina Małgorzata 0
9. CHOJNACKA Magdalena Marta 0
10. KORWIN-MIKKE Anna 8
Razem25
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:190
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna 63
2. SKOWROŃSKA Krystyna 15
3. TOMAŃSKI Piotr 2
4. CHOLEWIŃSKI Zygmunt Józef 2
5. KAŹMIERCZAK Jolanta Barbara 1
6. FRYDRYCH Joanna Zofia 0
7. ORDYCZYŃSKI Marek Stefan 1
8. KMIECIK Adam Jan 0
9. CISZEK Roman Piotr 0
10. PLUTA Mirosław Stanisław 106
Razem190
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:21
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 19
2. KASPRZAK Mieczysław 0
3. WOSIK Alicja Barbara 1
4. BARTMAN Stanisław Wojciech 0
5. PIEKUT Justyna 0
6. DZIADZIO Dariusz Cezar 0
7. BIAŁEK Ewa Maria 0
8. RYGIEL Wiesław Andrzej 0
9. ANDRZEJAK-KLECHA Magdalena Anna 0
10. OWSIANY Marek 1
Razem21