A  A+ A+

Województwo łódzkie liczba kart wydanych wyborcom do godziny 17:30

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
1 730 1 730 2 021 500 334 223 16.53
ŁÓDZKIE
brak 12.03% 12.75% 13.47% 14.20% 14.92% 15.64% 16.36% 17.08% 17.81% 18.53%
danych 12.74% 13.46% 14.19% 14.91% 15.63% 16.35% 17.07% 17.80% 18.52% 19.25%