A  A+ A+

Województwo małopolskie liczba kart wydanych wyborcom do godziny 17:30

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
2 313 2 313 2 625 529 527 742 20.10
MAŁOPOLSKIE
brak 12.38% 13.84% 15.30% 16.77% 18.23% 19.69% 21.15% 22.61% 24.08% 25.54%
danych 13.83% 15.29% 16.76% 18.22% 19.68% 21.14% 22.60% 24.07% 25.53% 27%