A  A+ A+

Powiat zamojski 

Obwody głosowania

Nr okręgu wyborczego Liczba mieszkańców Powierzchnia Zaludnienie Liczba uprawnionych do głosowania Liczba obwodów
8 111 001 1 870 km2 59,36 os. / km2 89 962 118

Powiat zamojski

zamojski

Statystyka obwodów

Typ obwodu Liczba Niepełnosprawni
powszechny 114 35
szpital 2 0
zakład opieki spolecznej 2 1
Razem 118 36