A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Bolesławiec

Bolesławiec
brak 0.86% 0.98% 1.10% 1.21% 1.33% 1.45% 1.57% 1.69% 1.80% 1.92%
danych 0.97% 1.09% 1.20% 1.32% 1.44% 1.56% 1.68% 1.79% 1.91% 2.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 864
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 976
Liczba ważnych kart:1 976
Frekwencja wyborcza:18.19%
Liczba głosów ważnych:1 904
% głosów ważnych:96.36%
Liczba głosów na listy komitetu:27
% 1.42%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 9 33.33 0.47
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 8 29.63 0.42
GRENIUCH Tomasz Wiesław 0 0.00 0.00
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 1 3.70 0.05
BORODACZ Artur Piotr 2 7.41 0.11
ICKIEWICZ Anna Urszula 2 7.41 0.11
DROZDOWSKA Joanna Ewa 0 0.00 0.00
ROK Wiesław Robert 0 0.00 0.00
LUDKOWSKA Maria 1 3.70 0.05
HELCYK Justyna Magdalena 4 14.81 0.21