A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Gromadka

Gromadka
brak 0.86% 0.98% 1.10% 1.21% 1.33% 1.45% 1.57% 1.69% 1.80% 1.92%
danych 0.97% 1.09% 1.20% 1.32% 1.44% 1.56% 1.68% 1.79% 1.91% 2.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 485
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:861
Liczba ważnych kart:861
Frekwencja wyborcza:19.20%
Liczba głosów ważnych:816
% głosów ważnych:94.77%
Liczba głosów na listy komitetu:7
% 0.86%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 0 0.00 0.00
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 1 14.29 0.12
GRENIUCH Tomasz Wiesław 1 14.29 0.12
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 2 28.57 0.25
BORODACZ Artur Piotr 1 14.29 0.12
ICKIEWICZ Anna Urszula 2 28.57 0.25
DROZDOWSKA Joanna Ewa 0 0.00 0.00
ROK Wiesław Robert 0 0.00 0.00
LUDKOWSKA Maria 0 0.00 0.00
HELCYK Justyna Magdalena 0 0.00 0.00