A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Osiecznica

Osiecznica
brak 0.86% 0.98% 1.10% 1.21% 1.33% 1.45% 1.57% 1.69% 1.80% 1.92%
danych 0.97% 1.09% 1.20% 1.32% 1.44% 1.56% 1.68% 1.79% 1.91% 2.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 303
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:852
Liczba ważnych kart:852
Frekwencja wyborcza:16.07%
Liczba głosów ważnych:802
% głosów ważnych:94.13%
Liczba głosów na listy komitetu:10
% 1.25%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 3 30.00 0.37
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 5 50.00 0.62
GRENIUCH Tomasz Wiesław 0 0.00 0.00
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 0 0.00 0.00
BORODACZ Artur Piotr 0 0.00 0.00
ICKIEWICZ Anna Urszula 0 0.00 0.00
DROZDOWSKA Joanna Ewa 0 0.00 0.00
ROK Wiesław Robert 0 0.00 0.00
LUDKOWSKA Maria 1 10.00 0.12
HELCYK Justyna Magdalena 1 10.00 0.12