A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Warta Bolesławiecka

Warta Bolesławiecka
brak 0.86% 0.98% 1.10% 1.21% 1.33% 1.45% 1.57% 1.69% 1.80% 1.92%
danych 0.97% 1.09% 1.20% 1.32% 1.44% 1.56% 1.68% 1.79% 1.91% 2.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 665
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:975
Liczba ważnych kart:972
Frekwencja wyborcza:14.63%
Liczba głosów ważnych:931
% głosów ważnych:95.78%
Liczba głosów na listy komitetu:19
% 2.04%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 4 21.05 0.43
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 4 21.05 0.43
GRENIUCH Tomasz Wiesław 3 15.79 0.32
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 3 15.79 0.32
BORODACZ Artur Piotr 0 0.00 0.00
ICKIEWICZ Anna Urszula 4 21.05 0.43
DROZDOWSKA Joanna Ewa 0 0.00 0.00
ROK Wiesław Robert 0 0.00 0.00
LUDKOWSKA Maria 1 5.26 0.11
HELCYK Justyna Magdalena 0 0.00 0.00