A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Głogów

Głogów
brak 1.41% 1.75% 2.08% 2.42% 2.75% 3.09% 3.42% 3.76% 4.09% 4.43%
danych 1.74% 2.07% 2.41% 2.74% 3.08% 3.41% 3.75% 4.08% 4.42% 4.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:55 033
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 104
Liczba ważnych kart:13 100
Frekwencja wyborcza:23.81%
Liczba głosów ważnych:12 677
% głosów ważnych:96.77%
Liczba głosów na listy komitetu:358
% 2.82%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 141 39.39 1.11
KUBICA Anna Maria 96 26.82 0.76
NOWAK Bogusław Jerzy 16 4.47 0.13
GÓRNIAK Judyta 13 3.63 0.10
WIDŁAK Artur Fryderyk 6 1.68 0.05
NOWACKA Agata Łucja 48 13.41 0.38
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 9 2.51 0.07
ZAWADZKA Stanisława Natalia 11 3.07 0.09
TABISZ Jacek 11 3.07 0.09
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 7 1.96 0.06