A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat głogowski 

głogowski
brak 1.41% 1.75% 2.08% 2.42% 2.75% 3.09% 3.42% 3.76% 4.09% 4.43%
danych 1.74% 2.07% 2.41% 2.74% 3.08% 3.41% 3.75% 4.08% 4.42% 4.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:71 426
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 068
Liczba ważnych kart:16 064
Frekwencja wyborcza:22.50%
Liczba głosów ważnych:15 509
% głosów ważnych:96.55%
Liczba głosów na listy komitetu:428
% 2.76%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Głogów 55 033  13 104  13 100  12 677  358  2.82
Głogów 5 042  1 027  1 027  994  16  1.61
Jerzmanowa 3 420  741  741  709  10  1.41
Kotla 3 374  507  507  473  17  3.59
Pęcław 1 791  333  333  320  11  3.44
Żukowice 2 766  356  356  336  16  4.76
Ogółem 71 426  16 068  16 064  15 509  428  2.76
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 166 38.79 1.07
KUBICA Anna Maria 107 25.00 0.69
NOWAK Bogusław Jerzy 21 4.91 0.14
GÓRNIAK Judyta 18 4.21 0.12
WIDŁAK Artur Fryderyk 9 2.10 0.06
NOWACKA Agata Łucja 59 13.79 0.38
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 11 2.57 0.07
ZAWADZKA Stanisława Natalia 13 3.04 0.08
TABISZ Jacek 17 3.97 0.11
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 7 1.64 0.05