A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Kotla

Kotla
brak 1.41% 1.75% 2.08% 2.42% 2.75% 3.09% 3.42% 3.76% 4.09% 4.43%
danych 1.74% 2.07% 2.41% 2.74% 3.08% 3.41% 3.75% 4.08% 4.42% 4.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 374
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:507
Liczba ważnych kart:507
Frekwencja wyborcza:15.03%
Liczba głosów ważnych:473
% głosów ważnych:93.29%
Liczba głosów na listy komitetu:17
% 3.59%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 3 17.65 0.63
KUBICA Anna Maria 4 23.53 0.85
NOWAK Bogusław Jerzy 1 5.88 0.21
GÓRNIAK Judyta 0 0.00 0.00
WIDŁAK Artur Fryderyk 0 0.00 0.00
NOWACKA Agata Łucja 3 17.65 0.63
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 2 11.76 0.42
ZAWADZKA Stanisława Natalia 1 5.88 0.21
TABISZ Jacek 3 17.65 0.63
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 0 0.00 0.00