A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Pęcław

Pęcław
brak 1.41% 1.75% 2.08% 2.42% 2.75% 3.09% 3.42% 3.76% 4.09% 4.43%
danych 1.74% 2.07% 2.41% 2.74% 3.08% 3.41% 3.75% 4.08% 4.42% 4.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:1 791
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:333
Liczba ważnych kart:333
Frekwencja wyborcza:18.59%
Liczba głosów ważnych:320
% głosów ważnych:96.10%
Liczba głosów na listy komitetu:11
% 3.44%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 0 0.00 0.00
KUBICA Anna Maria 4 36.36 1.25
NOWAK Bogusław Jerzy 1 9.09 0.31
GÓRNIAK Judyta 2 18.18 0.63
WIDŁAK Artur Fryderyk 0 0.00 0.00
NOWACKA Agata Łucja 2 18.18 0.63
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 0 0.00 0.00
ZAWADZKA Stanisława Natalia 0 0.00 0.00
TABISZ Jacek 2 18.18 0.63
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 0 0.00 0.00