A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Głogów

Głogów
brak 1.41% 1.75% 2.08% 2.42% 2.75% 3.09% 3.42% 3.76% 4.09% 4.43%
danych 1.74% 2.07% 2.41% 2.74% 3.08% 3.41% 3.75% 4.08% 4.42% 4.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 042
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 027
Liczba ważnych kart:1 027
Frekwencja wyborcza:20.37%
Liczba głosów ważnych:994
% głosów ważnych:96.79%
Liczba głosów na listy komitetu:16
% 1.61%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 8 50.00 0.80
KUBICA Anna Maria 2 12.50 0.20
NOWAK Bogusław Jerzy 2 12.50 0.20
GÓRNIAK Judyta 0 0.00 0.00
WIDŁAK Artur Fryderyk 1 6.25 0.10
NOWACKA Agata Łucja 2 12.50 0.20
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 0 0.00 0.00
ZAWADZKA Stanisława Natalia 0 0.00 0.00
TABISZ Jacek 1 6.25 0.10
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 0 0.00 0.00