A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Jerzmanowa

Jerzmanowa
brak 1.41% 1.75% 2.08% 2.42% 2.75% 3.09% 3.42% 3.76% 4.09% 4.43%
danych 1.74% 2.07% 2.41% 2.74% 3.08% 3.41% 3.75% 4.08% 4.42% 4.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 420
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:741
Liczba ważnych kart:741
Frekwencja wyborcza:21.67%
Liczba głosów ważnych:709
% głosów ważnych:95.68%
Liczba głosów na listy komitetu:10
% 1.41%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 4 40.00 0.56
KUBICA Anna Maria 0 0.00 0.00
NOWAK Bogusław Jerzy 1 10.00 0.14
GÓRNIAK Judyta 1 10.00 0.14
WIDŁAK Artur Fryderyk 2 20.00 0.28
NOWACKA Agata Łucja 2 20.00 0.28
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 0 0.00 0.00
ZAWADZKA Stanisława Natalia 0 0.00 0.00
TABISZ Jacek 0 0.00 0.00
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 0 0.00 0.00