A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Pęcław

Pęcław
brak 0.63% 0.79% 0.94% 1.10% 1.25% 1.41% 1.57% 1.72% 1.88% 2.03%
danych 0.78% 0.93% 1.09% 1.24% 1.40% 1.56% 1.71% 1.87% 2.02% 2.19%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:1 791
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:333
Liczba ważnych kart:333
Frekwencja wyborcza:18.59%
Liczba głosów ważnych:320
% głosów ważnych:96.10%
Liczba głosów na listy komitetu:7
% 2.19%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 0 0.00 0.00
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 0 0.00 0.00
GRENIUCH Tomasz Wiesław 1 14.29 0.31
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 0 0.00 0.00
BORODACZ Artur Piotr 1 14.29 0.31
ICKIEWICZ Anna Urszula 1 14.29 0.31
DROZDOWSKA Joanna Ewa 2 28.57 0.63
ROK Wiesław Robert 0 0.00 0.00
LUDKOWSKA Maria 0 0.00 0.00
HELCYK Justyna Magdalena 2 28.57 0.63