A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat głogowski 

głogowski
brak 0.63% 0.79% 0.94% 1.10% 1.25% 1.41% 1.57% 1.72% 1.88% 2.03%
danych 0.78% 0.93% 1.09% 1.24% 1.40% 1.56% 1.71% 1.87% 2.02% 2.19%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:71 426
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 068
Liczba ważnych kart:16 064
Frekwencja wyborcza:22.50%
Liczba głosów ważnych:15 509
% głosów ważnych:96.55%
Liczba głosów na listy komitetu:185
% 1.19%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Głogów 55 033  13 104  13 100  12 677  157  1.24
Głogów 5 042  1 027  1 027  994  0.80
Jerzmanowa 3 420  741  741  709  0.99
Kotla 3 374  507  507  473  0.63
Pęcław 1 791  333  333  320  2.19
Żukowice 2 766  356  356  336  0.89
Ogółem 71 426  16 068  16 064  15 509  185  1.19
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 56 30.27 0.36
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 38 20.54 0.25
GRENIUCH Tomasz Wiesław 6 3.24 0.04
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 11 5.95 0.07
BORODACZ Artur Piotr 10 5.41 0.06
ICKIEWICZ Anna Urszula 12 6.49 0.08
DROZDOWSKA Joanna Ewa 26 14.05 0.17
ROK Wiesław Robert 6 3.24 0.04
LUDKOWSKA Maria 7 3.78 0.05
HELCYK Justyna Magdalena 13 7.03 0.08