A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Żukowice

Żukowice
brak 0.63% 0.79% 0.94% 1.10% 1.25% 1.41% 1.57% 1.72% 1.88% 2.03%
danych 0.78% 0.93% 1.09% 1.24% 1.40% 1.56% 1.71% 1.87% 2.02% 2.19%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 766
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:356
Liczba ważnych kart:356
Frekwencja wyborcza:12.87%
Liczba głosów ważnych:336
% głosów ważnych:94.38%
Liczba głosów na listy komitetu:3
% 0.89%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 1 33.33 0.30
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 0 0.00 0.00
GRENIUCH Tomasz Wiesław 0 0.00 0.00
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 0 0.00 0.00
BORODACZ Artur Piotr 0 0.00 0.00
ICKIEWICZ Anna Urszula 1 33.33 0.30
DROZDOWSKA Joanna Ewa 1 33.33 0.30
ROK Wiesław Robert 0 0.00 0.00
LUDKOWSKA Maria 0 0.00 0.00
HELCYK Justyna Magdalena 0 0.00 0.00