A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Głogów

Głogów
brak 0.63% 0.79% 0.94% 1.10% 1.25% 1.41% 1.57% 1.72% 1.88% 2.03%
danych 0.78% 0.93% 1.09% 1.24% 1.40% 1.56% 1.71% 1.87% 2.02% 2.19%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:55 033
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 104
Liczba ważnych kart:13 100
Frekwencja wyborcza:23.81%
Liczba głosów ważnych:12 677
% głosów ważnych:96.77%
Liczba głosów na listy komitetu:157
% 1.24%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 54 34.39 0.43
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 35 22.29 0.28
GRENIUCH Tomasz Wiesław 5 3.18 0.04
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 10 6.37 0.08
BORODACZ Artur Piotr 8 5.10 0.06
ICKIEWICZ Anna Urszula 8 5.10 0.06
DROZDOWSKA Joanna Ewa 19 12.10 0.15
ROK Wiesław Robert 4 2.55 0.03
LUDKOWSKA Maria 5 3.18 0.04
HELCYK Justyna Magdalena 9 5.73 0.07