A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Żukowice

Żukowice
brak 1.41% 1.75% 2.08% 2.42% 2.75% 3.09% 3.42% 3.76% 4.09% 4.43%
danych 1.74% 2.07% 2.41% 2.74% 3.08% 3.41% 3.75% 4.08% 4.42% 4.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 766
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:356
Liczba ważnych kart:356
Frekwencja wyborcza:12.87%
Liczba głosów ważnych:336
% głosów ważnych:94.38%
Liczba głosów na listy komitetu:16
% 4.76%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 10 62.50 2.98
KUBICA Anna Maria 1 6.25 0.30
NOWAK Bogusław Jerzy 0 0.00 0.00
GÓRNIAK Judyta 2 12.50 0.60
WIDŁAK Artur Fryderyk 0 0.00 0.00
NOWACKA Agata Łucja 2 12.50 0.60
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 0 0.00 0.00
ZAWADZKA Stanisława Natalia 1 6.25 0.30
TABISZ Jacek 0 0.00 0.00
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 0 0.00 0.00