A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Karpacz

Karpacz
brak 3.01% 3.20% 3.38% 3.57% 3.75% 3.94% 4.12% 4.31% 4.49% 4.68%
danych 3.19% 3.37% 3.56% 3.74% 3.93% 4.11% 4.30% 4.48% 4.67% 4.86%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 132
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 018
Liczba ważnych kart:1 018
Frekwencja wyborcza:24.64%
Liczba głosów ważnych:998
% głosów ważnych:98.04%
Liczba głosów na listy komitetu:38
% 3.81%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 16 42.11 1.60
KUBICA Anna Maria 10 26.32 1.00
NOWAK Bogusław Jerzy 2 5.26 0.20
GÓRNIAK Judyta 0 0.00 0.00
WIDŁAK Artur Fryderyk 1 2.63 0.10
NOWACKA Agata Łucja 5 13.16 0.50
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 1 2.63 0.10
ZAWADZKA Stanisława Natalia 0 0.00 0.00
TABISZ Jacek 1 2.63 0.10
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 2 5.26 0.20