A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat jeleniogórski 

jeleniogórski
brak 3.01% 3.20% 3.38% 3.57% 3.75% 3.94% 4.12% 4.31% 4.49% 4.68%
danych 3.19% 3.37% 3.56% 3.74% 3.93% 4.11% 4.30% 4.48% 4.67% 4.86%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:52 485
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 773
Liczba ważnych kart:10 770
Frekwencja wyborcza:20.53%
Liczba głosów ważnych:10 309
% głosów ważnych:95.72%
Liczba głosów na listy komitetu:398
% 3.86%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Karpacz 4 132  1 018  1 018  998  38  3.81
Kowary 9 246  1 901  1 898  1 770  80  4.52
Piechowice 5 280  1 190  1 190  1 136  48  4.23
Szklarska Poręba 5 610  1 296  1 296  1 255  42  3.35
Janowice Wielkie 3 561  682  682  651  23  3.53
Jeżów Sudecki 5 581  1 165  1 165  1 131  34  3.01
Mysłakowice 8 197  1 481  1 481  1 420  47  3.31
Podgórzyn 6 634  1 371  1 371  1 316  64  4.86
Stara Kamienica 4 244  669  669  632  22  3.48
Ogółem 52 485  10 773  10 770  10 309  398  3.86
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 180 45.23 1.75
KUBICA Anna Maria 83 20.85 0.81
NOWAK Bogusław Jerzy 11 2.76 0.11
GÓRNIAK Judyta 20 5.03 0.19
WIDŁAK Artur Fryderyk 6 1.51 0.06
NOWACKA Agata Łucja 50 12.56 0.49
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 9 2.26 0.09
ZAWADZKA Stanisława Natalia 11 2.76 0.11
TABISZ Jacek 10 2.51 0.10
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 18 4.52 0.17