A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Mysłakowice

Mysłakowice
brak 3.01% 3.20% 3.38% 3.57% 3.75% 3.94% 4.12% 4.31% 4.49% 4.68%
danych 3.19% 3.37% 3.56% 3.74% 3.93% 4.11% 4.30% 4.48% 4.67% 4.86%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 197
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 481
Liczba ważnych kart:1 481
Frekwencja wyborcza:18.07%
Liczba głosów ważnych:1 420
% głosów ważnych:95.88%
Liczba głosów na listy komitetu:47
% 3.31%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 27 57.45 1.90
KUBICA Anna Maria 5 10.64 0.35
NOWAK Bogusław Jerzy 2 4.26 0.14
GÓRNIAK Judyta 0 0.00 0.00
WIDŁAK Artur Fryderyk 3 6.38 0.21
NOWACKA Agata Łucja 3 6.38 0.21
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 1 2.13 0.07
ZAWADZKA Stanisława Natalia 2 4.26 0.14
TABISZ Jacek 2 4.26 0.14
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 2 4.26 0.14