A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Janowice Wielkie

Janowice Wielkie
brak 3.01% 3.20% 3.38% 3.57% 3.75% 3.94% 4.12% 4.31% 4.49% 4.68%
danych 3.19% 3.37% 3.56% 3.74% 3.93% 4.11% 4.30% 4.48% 4.67% 4.86%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 561
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:682
Liczba ważnych kart:682
Frekwencja wyborcza:19.15%
Liczba głosów ważnych:651
% głosów ważnych:95.45%
Liczba głosów na listy komitetu:23
% 3.53%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 5 21.74 0.77
KUBICA Anna Maria 9 39.13 1.38
NOWAK Bogusław Jerzy 0 0.00 0.00
GÓRNIAK Judyta 1 4.35 0.15
WIDŁAK Artur Fryderyk 1 4.35 0.15
NOWACKA Agata Łucja 4 17.39 0.61
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 0 0.00 0.00
ZAWADZKA Stanisława Natalia 1 4.35 0.15
TABISZ Jacek 1 4.35 0.15
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 1 4.35 0.15