A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Miasto Karpacz

Karpacz
brak 18.04% 18.76% 19.47% 20.19% 20.91% 21.63% 22.34% 23.06% 23.78% 24.49%
danych 18.75% 19.46% 20.18% 20.90% 21.62% 22.33% 23.05% 23.77% 24.48% 25.21%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 132
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 018
Liczba ważnych kart:1 018
Frekwencja wyborcza:24.64%
Liczba głosów ważnych:998
% głosów ważnych:98.04%
Liczba głosów na listy komitetu:180
% 18.04%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JACKIEWICZ Dawid Bohdan 77 42.78 7.72
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 62 34.44 6.21
ZALEWSKA Anna Elżbieta 18 10.00 1.80
KŁOSOWSKI Sławomir 1 0.56 0.10
MARCZAK Tadeusz Kazimierz 2 1.11 0.20
MACHAŁEK Marzena Anna 14 7.78 1.40
GIBAS Teresa Jadwiga 1 0.56 0.10
TYNIEC Jacek 2 1.11 0.20
MARCINIAK Wojciech 1 0.56 0.10
CZOCHARA Katarzyna Beata 2 1.11 0.20