A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat jeleniogórski 

jeleniogórski
brak 18.04% 18.76% 19.47% 20.19% 20.91% 21.63% 22.34% 23.06% 23.78% 24.49%
danych 18.75% 19.46% 20.18% 20.90% 21.62% 22.33% 23.05% 23.77% 24.48% 25.21%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:52 485
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 773
Liczba ważnych kart:10 770
Frekwencja wyborcza:20.53%
Liczba głosów ważnych:10 309
% głosów ważnych:95.72%
Liczba głosów na listy komitetu:2 425
% 23.52%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Karpacz 4 132  1 018  1 018  998  180  18.04
Kowary 9 246  1 901  1 898  1 770  432  24.41
Piechowice 5 280  1 190  1 190  1 136  275  24.21
Szklarska Poręba 5 610  1 296  1 296  1 255  270  21.51
Janowice Wielkie 3 561  682  682  651  164  25.19
Jeżów Sudecki 5 581  1 165  1 165  1 131  280  24.76
Mysłakowice 8 197  1 481  1 481  1 420  358  25.21
Podgórzyn 6 634  1 371  1 371  1 316  310  23.56
Stara Kamienica 4 244  669  669  632  156  24.68
Ogółem 52 485  10 773  10 770  10 309  2 425  23.52
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JACKIEWICZ Dawid Bohdan 966 39.84 9.37
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 536 22.10 5.20
ZALEWSKA Anna Elżbieta 167 6.89 1.62
KŁOSOWSKI Sławomir 61 2.52 0.59
MARCZAK Tadeusz Kazimierz 44 1.81 0.43
MACHAŁEK Marzena Anna 557 22.97 5.40
GIBAS Teresa Jadwiga 18 0.74 0.17
TYNIEC Jacek 15 0.62 0.15
MARCINIAK Wojciech 21 0.87 0.20
CZOCHARA Katarzyna Beata 40 1.65 0.39