A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Gmina Mysłakowice

Mysłakowice
brak 18.04% 18.76% 19.47% 20.19% 20.91% 21.63% 22.34% 23.06% 23.78% 24.49%
danych 18.75% 19.46% 20.18% 20.90% 21.62% 22.33% 23.05% 23.77% 24.48% 25.21%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 197
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 481
Liczba ważnych kart:1 481
Frekwencja wyborcza:18.07%
Liczba głosów ważnych:1 420
% głosów ważnych:95.88%
Liczba głosów na listy komitetu:358
% 25.21%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JACKIEWICZ Dawid Bohdan 125 34.92 8.80
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 64 17.88 4.51
ZALEWSKA Anna Elżbieta 29 8.10 2.04
KŁOSOWSKI Sławomir 6 1.68 0.42
MARCZAK Tadeusz Kazimierz 4 1.12 0.28
MACHAŁEK Marzena Anna 113 31.56 7.96
GIBAS Teresa Jadwiga 2 0.56 0.14
TYNIEC Jacek 4 1.12 0.28
MARCINIAK Wojciech 5 1.40 0.35
CZOCHARA Katarzyna Beata 6 1.68 0.42