A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Kowary

Kowary
brak 3.01% 3.20% 3.38% 3.57% 3.75% 3.94% 4.12% 4.31% 4.49% 4.68%
danych 3.19% 3.37% 3.56% 3.74% 3.93% 4.11% 4.30% 4.48% 4.67% 4.86%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 246
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 901
Liczba ważnych kart:1 898
Frekwencja wyborcza:20.56%
Liczba głosów ważnych:1 770
% głosów ważnych:93.26%
Liczba głosów na listy komitetu:80
% 4.52%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 39 48.75 2.20
KUBICA Anna Maria 13 16.25 0.73
NOWAK Bogusław Jerzy 1 1.25 0.06
GÓRNIAK Judyta 4 5.00 0.23
WIDŁAK Artur Fryderyk 0 0.00 0.00
NOWACKA Agata Łucja 9 11.25 0.51
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 3 3.75 0.17
ZAWADZKA Stanisława Natalia 2 2.50 0.11
TABISZ Jacek 6 7.50 0.34
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 3 3.75 0.17