A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Piechowice

Piechowice
brak 3.01% 3.20% 3.38% 3.57% 3.75% 3.94% 4.12% 4.31% 4.49% 4.68%
danych 3.19% 3.37% 3.56% 3.74% 3.93% 4.11% 4.30% 4.48% 4.67% 4.86%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 280
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 190
Liczba ważnych kart:1 190
Frekwencja wyborcza:22.54%
Liczba głosów ważnych:1 136
% głosów ważnych:95.46%
Liczba głosów na listy komitetu:48
% 4.23%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 18 37.50 1.58
KUBICA Anna Maria 12 25.00 1.06
NOWAK Bogusław Jerzy 3 6.25 0.26
GÓRNIAK Judyta 2 4.17 0.18
WIDŁAK Artur Fryderyk 1 2.08 0.09
NOWACKA Agata Łucja 6 12.50 0.53
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 1 2.08 0.09
ZAWADZKA Stanisława Natalia 2 4.17 0.18
TABISZ Jacek 0 0.00 0.00
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 3 6.25 0.26